Programlama Dilleri ve Özellikleri (1 kişi)

Kardelen

Moderator
TRapple sever
Destek Ekibi
Kurumsal Üye
SMS Onaylı
Top Poster Of Month
Katılım
22 May 2019
Mesajlar
1,041
Çözümler
2
Tepkime puanı
773
Puanları
113
Ancak bir programlama dili ile yazılımlar geliştirilebilir ve bilgisayara yapacağı işlemler söylenebilir. Belki de, insanların konuşma dilleri kadar programlama dili geliştirilmiştir. Günümüzdeki birçok modern programlama dili, hiç şüphesiz Zuse'un Plankalkül hesaplama dili ve IBM tarafından geliştirilen Fortran'ın öncülüğünden sonra uygulama sahası bulmuştur. Programlama dillerinin tarihsel gelişimindeki FORTRAN, ALGOL, LISP, PASCAL, APL, SIMULA, CPL, ADA, SMALLTALK, BASIC, C gibi büyük atlama taşlarının birçoğu, günümüzde şekil değiştirmek suretiyle de olsa güncelliğini korumaktadır. Bunların yanında, daha yakın bir tarihte geliştirilmiş olan, bu dillerin torunları olarak gösterebileceğimiz Java, C++, C#, Python, Ruby, Perl, Delphi, Visual Basic, PHP gibi diller de sahnede kendilerini göstermiş ve programlama dili pastasında önemli bir pay sahibi olmuşlardır.
Şimdi, isterseniz günümüzde yaygın olarak kullanılan bu programlama dillerini merhaba dünya örnek program kodları ile birlikte biraz daha ayrıntılı inceleyelim.

ASSEMBLY
Genellikle özel alanlarda geliştirilen yazılımlarda kullanılan alt düzey bir yazılım dili olarak tanımlanır. Bu dilin komutları, bilgisayarındoğrudan işlettiği makine dili komutlarının bire bir karşılığıdır. Bu nedenle, bu dil için makine dili de denilebilir. Her ne kadar uzman programcıların özel alanlarda kullandığı bir dil olarak tanımlansa da, programcılar istedikleri takdirde her türlü uygulamayı bu dil ile geliştirebilirler ya da kullandıkları üst düzey dil altından çağırabilecekleri procedureler yazabilirler. Assembly diliyle yazılmış bir programAssembler derleyicisi ile makine diline çevrilir.
Makine dili kodları, işlemciye veya sanal makineye özel kodlardır. Okunulabilir (human readable) değildirler. Okunulabilir olmaları için bu dillere ait Assembly dilleri oluşturulur. Günümüzde birçok sanal makine de, (Java Sanal Makinesi gibi) kendi makine kodlarını kullanmaktadırlar.
Aşağıdaki gösterimden de anlaşılacağı üzere, makine dili gösterimi, hexadecimal (on altılı) sayılardan oluşurken Assembly dili gösterimi ise komutların İngilizce kısaltmalarından (mnemonic ifadelerden) oluşmaktadır.
Ekrana Merhaba! yazan örnek program kodu:
mov ax,cs
mov ds,ax
mov ah,9
mov dx, offset Git
int 21h
xor ax,ax
int 21h
Git:
db "Merhaba!",13,10,"$"


ALGOL (ALGOrithmic Language)
ALGOL, evrensel bir dil oluşturma çabalarının sonucu olarak doğdu. 1950'li yılların ortasında, FORTRAN'a ait yanılgıların tekrar yaşanmaması için tasarlandı. 1958'de Avrupalı ve Amerikalı bilgisayar bilimcilerin, Zürih'te toplanması neticesinde geliştirildi. Zaman içerisinde birçok Algol türevi ve sürümü uyarlandı. ALGOL 58, ALGOL 60 ve ALGOL 68 gibi başlıca sürümlerinin yanında, 1974 yılına kadar 19 adet farklı ALGOL uyarlaması geliştirilmiştir.
ALGOL 68'e ait, örnek Merhaba! programı:

begin
print(("Merhaba!", newline))
end

ALGOL'da, ifade blokları begin ve end arasına alınmaktaydı. Bu yaklaşım, daha sonra birçok programlama dilinin temel felsefesi olacaktır.
ALGOL 58'in imla tanımlamalarını gerçekleştirmek için, John Backus, BNF (Bachus Normal Form)'u geliştirdi. Daha sonra Peter Naur, ALGOL 60 için bu imla tanımlama şeklini gözden geçirip yeniledi. Bu güncellemeden sonra, Donald Knuth'un önerisi ile gösterim şeklinin adı Bachus Naur Form olarak değiştirildi.

BASIC (Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code)
Bu dil, 1964 yılında Jhon Kemeny ile Thomos Kurtz tarafından Darthmouth College Üniversitesinde geliştirilmiştir. Eğitim amaçlı bir programlama dilidir. Mikrobilgisayarlar için ilk Basic uyarlamasını, Microsoftun kurucuları olan Paul Allen ile Bill Gates yazmıştır. BasicA, GWBasic, QBasic, Commodore Basic V2, Turbo Basic gibi değişik sürümleri çıkmıştır. Son yıllarda, yerini daha görsel bir ortam sunan Visual Basice bırakmıştır.
Ekrana Merhaba yazan örnek program kodu:
PRINT "Merhaba!"


VISUAL BASIC
Microsoft tarafından, Basic programlama dili üzerinde geliştirilmiş, hareket bağımlı, nesne tabanlı ve görsel bir programlama dilidir. Visual Basic yapısal bir programlama dili olan Basic dilinden türetilmiş olmasına rağmen hareket bağımlı bir programlama (event-driven programming) dilidir. Yani bir kodun çalışması için, bir olayın veya hareketin olması gerekir. İlk sürümü 1991 yılında Visual Basic 1.0 olarak çıkmıştır. Daha sonraki yıllarda, 2.0 (1992 yılında), 3.0 (1993 yılında), 4.0 (1995 yılında), 5.0 (1997 yılında ), 6.0 (1998 yılında) sürümleri çıkmıştır. .NET teknolojisi ile birlikte yerini Visual Basic.NETe bırakmıştır.
Ekrana Merhaba yazan örnek program kodu:


Private Sub Form_Load()
Print "Merhaba!"
End Sub


C
1970lerin başında Ken Thompson ve Dennis Ritchie tarafından UNIX İşletim Sistemi için geliştirilmiş bir programlama dilidir. C, günümüzde neredeyse tüm işletim sistemlerinde kullanılan, dünyanın en çok kullanılan sistem programlama dilidir. Ancak uygulama programları yazmak için de çok sık kullanılır. C ++ da, Cden türemiş bir dildir.
Ekrana Merhaba yazan örnek program kodu:
#include
main()
{
printf("Merhaba!\n");
return(0);
}

C++
Nesneye yönelik bir programlama dilidir. 1980'lerin başında Bjarne Stroustrup tarafından geliştirilen, C dilinin birçok temel özelliğini destekleyen ve nesne yönelimli programlamaya olanak sağlayan, sınıflar sayesinde yeni veri türlerinin oluşturulduğu, çok yaygın olarak kullanılan programlama dilidir. C++ (si-plas-plas okunur) genel amaçlı bir programlama dilidir. İlk olarak, Cde bulunmayan sınıf kavramı eklendiği için C With Classes olarak adlandırılmış, daha sonra 'deki herhangi bir sayısal değişkenin değerini bir arttırmaya yarayan ve özellikle döngü yapılarında çok sık kullanılan i++ ifadesine benzer biçimde C++ olarak adlandırılmıştır.
Ekrana Merhaba yazan örnek program kodu:
#include

main()

{

cout << "Merhaba!" << endl;

return 0;
}

PASCAL
1970 Yılında Niklous Wirth tarafından, öğrencilerine programlama öğretmek için geliştirilmiştir. Bilgisayar bilimcisi Niklaus Wirth, Pascal'ı 1970'te yapısal programlamayı, derleyiciler için daha kolay işlenir hale getirebilmek amacıyla geliştirmiştir. Adını, matematikçi ve düşünürBlaise Pascal'dan alan Pascal dili, Algol programlama dilinden türemiştir. Wirth, Pascal'dan başka Modula-2 ve Oberon programlama dillerini de geliştirmiştir. Bu diller Pascal'a benzerler ve ayrıca nesneye yönelik programlamayı da desteklerler.
İlk Macintosh işletim sistemi, büyük ölçüde Pascal kullanılarak yazılmıştır. Pascal dili derleyicilerinin çoğu, yine Pascal programlama dili ile yazılmıştır.
Ekrana Merhaba yazan örnek program kodu:
begin

WriteLn('Merhaba!');
end.

DELPHI
Temeli Pascal dilidir. Özellikle nesne yönelimli programlama anlayışıyla yapılandırılmış Turbo Pascal dilinin görsel sürümü denilebilir. Nesne, sınıf, kalıtım, fonksiyon aşırı yükleme (overloading) gibi temel nesneye yönelik programlama tekniklerini ve daha fazlasını içeren ve C++tan aşağı kalmayan güçlü ve esnek bir programlama dilidir
Ekrana Merhaba yazan örnek program kodu:
Begin
WriteLn('Merhaba!');
End.


FORTRAN (Formula Translater)
1954'te IBM tarafından üretilen, IBM 704 için ilk sürümü John Backus ve ekibi tarafından geliştirilmiştir. Fortran, ilk yüksek düzey programlama dili olmasa da, 1950'deki yüksek programlama dilleri derlenmeden, bir çevirici (interpreter) yardımıyla çalıştırılıyordu. Bu da, makine koduyla yazılan programlardan en az 10 kat daha yavaş çalışmalarına sebep oluyordu. İşte bu noktada, Backus ve ekibi hem yüksek programlama dilleri gibi kolay yazılabilen hem de makine kodunda yazılmış gibi hızlı çalışan bir programlama dili sözüyleFortran'ı tanıttılar. Her ne kadar, ilk derlenebilir yüksek düzey dilin Fortran olup olmadığı hala tartışma konusu olsa da, Fortran geniş kitleler tarafından kullanılmış ilk yüksek düzey derlenebilir dildir. İlk Fortran sürümü Fortran 0'dır. Fortran II, III, IV, 77, 90 ve 95 gibi farklı sürümleri bulunmaktadır. Matematiksel, bilimsel işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Ekrana Merhaba yazan Örnek program kodu:
PROGRAM Merhaba
WRITE(,) "Merhaba!"
END PROGRAM


COBOL (COmmon Business Oriented Language)
1959 yılında ticari kullanıcılar için geliştirilmiştir. COBOL 2002 standardı ile nesne modelli yaklaşımın yanında, birçok modern özellik bünyesine katılmıştır. COBOL'un temelleri 1959 yılında atılmış ve bu tarihlerden sonra COBOL-68, COBOL-74, COBOL-85 ve COBOL-2002 standartları ile günümüze kadar ulaşmıştır.
COBOL, günümüzde popülerliğini nispeten yitirse de, çağın gerisinde kalmamıştır. Çeşitli yazılımlarla .NET çatısı ile entegre çalışabilmektedir. Bu sayede, bu çatının tüm kütüphanelerini de kullanabilmektedir.
Ekrana Merhaba yazan örnek program kodu:
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. MERHABA.
ENVIRONMENT DIVISION.
DATA DIVISION.
PROCEDURE DIVISION.
MAIN SECTION.
DISPLAY "Merhaba!"
STOP RUN.

LISP
Yapay zeka alanındaki artan uygulama gereksimi sonucunda, liste işleme özelliklerini sağlayan ilk işlevsel dil; LISP ortaya çıktı. IBM, (International Business Machines) 1950'lerin ortasında yapay zeka alanına el attı ve Fortran'a ek olarak FLPL (Fortran List Processing Language) dilini geliştirdi. MIT'den John McCarthy, 1958'de IBM Araştırma Departmanı'nda sembolik hesaplamalar üzerine çalışıyor ve bu hesaplamaları yapmak için gerekenler listesi geliştiriyordu. Çalışma neticesinde, birçok eksiklik gözüne çarptı. Bu eksiklikleri, ne Fortran ne de uzantısı olan FLPL dili giderebiliyordu. McCarthy, MIT'ye döndüğünde yeni bir proje başlattı ve proje neticesinde LISP (LISt Processing) dili ortaya çıkmış oldu.
LISP, günümüze kadar ulaşmış olan köklü programlama dillerinden birisidir. Halen birçok uygulama geliştirici bu dili kullanırken EMACS gibi bazı yazılımlar da uygulamaya yönelik betik bir dil olarak LISP'i kullanmaktadır. Halen çok kullanılan LISP türevleri, Common Lisp ve Scheme dilleridir.
LISP dilinin yapısı gereği, hemen her işlev o alana özel tanımlanmış işlevler sayesinde yapılmaktadır. Çoğu işlev bloğu, parantez içine alınmış değerlerden oluşur. Bu değerlerin ilki işlev belirtecidir. Devamındaki değerler ise işleve ait parametrelerdir.
Ekrana Merhaba yazan örnek program kodu:
(defun merhaba ()
(print "Merhaba!")
)

JAVA
Sun Microsystems mühendislerinden James Gosling tarafından geliştirilmeye başlanmış, gerçek nesneye yönelik, platformdan bağımsız, yüksek performanslı, çok işlevli, yüksek seviye, adım adım işletilen bir dildir. İlk sürümü 1996 yılında çıkmış olup, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5.0, 6.0 ve 7.0 gibi sürümleri geliştirilmiştir.
Java ilk çıktığında, daha çok küçük cihazlarda kullanılmak için tasarlanmış ortak bir platform dili olarak düşünülmüştü. Ancak platform bağımsızlığı özelliği ve standart kütüphane desteği, C ve C++'tan çok daha üstün ve güvenli bir yazılım geliştirme ve işletme ortamı sunduğundan hemen her yerde kullanılmaya başlanmıştır. Şu anda, özellikle kurumsal alanda ve mobil cihazlarda son derece popüler olan Java özellikle J2SE 1.4 ve 5 sürümü ile masaüstü uygulamalarda da yaygınlaşmaya başlamıştır. Javanın ilk sürümü olan Java 1.0 (1995) Java Platform 1 olarak adlandırıldı ve tasarlama amacına uygun olarak küçük boyutlu ve kısıtlı özelliklere sahipti. Daha sonra platformun gücü gözlendi ve tasarımında büyük değişiklikler ve eklemeler yapıldı. Bu büyük değişikliklerden dolayı, geliştirilen yeni platforma Java Platform 2 adı verildi ama sürüm numarası 2 yapılmadı, 1.2 olarak devam etti. 2004 sonbaharında çıkan Java 5, geçen 1.2, 1.3 ve 1.4 sürümlerinin ardından en çok gelişme ve değişikliği barındıran sürüm oldu. Java SE 7 ise Sun'ın, en son 2009 tarihli çıkarttığı sürümüdür. 13 Kasım 2006da Java platformu, GPL lisansıyla açık kodlu hale gelmiştir.
Ekrana Merhaba yazan örnek program kodu:
class Merhaba {
static public void main( String args[] ) {
System.out.println( "Merhaba!" );
}
}

MICROSOFT.NET
İnternet uygulamalarında yaygın olan sorunları çözmek için, önceden üretilmiş altyapısına verilen isimdir. .NET, .Net Framework adlı yeni bir çalışma zamanı ortamı sağlar. Yazdığınız program ve bileşenler bu ortam içinde yürütülür. Ayrıca, kaynak kodların derleyici tarafından hazırlanan ara kod oluşturma safhasının standartlaştırarak, dillerden bağımsız bir ortam sağlar.
.NET, HTML sayfaları oluşturmak için ASP.NET, İnternet sunucularının herhangi bir istemciye işlev sunması için NET Web Services adlı yeni bir yol sağlar. ADO. NETi kullanarak veri tabanı işlemlerine iyi bir destek sağlar.
Visual Studio .NET, .NET platformu için geliştirilmiş uygulama geliştirme platformudur. En büyük özelliklerinden birisi IDE (Integrated Development Environment) dediğimiz ortak bir uygulama geliştirme platformu sunmasıdır. İster C# ile uygulama geliştirin, ister VB.NET ile uygulama geliştirin, kullanacağınız en etkin ve ortak uygulama geliştirme platformlarından biridir.
Ekrana Merhaba yazan örnek program kodu:
Imports System.Console
Class Merhaba
Public Shared Sub Main()
WriteLine("Merhaba!")
End Sub
End Class


PHP
1995 yılında
Rasmus Lerdorf tarafından geliştirilen PHP dili, çoğunlukla hareketli ve etkileşimli Web sayfaları oluşturmak için kullanılan, sunucu taraflı bir betik programlama dilidir. Dil, yazım kuralları açısından C ve Perl'e benzer. Ücretsiz ve nesne yönelimli bir dil olması sebebi ile Web uygulamalarında tercih edilen bir dildir.
 

Bu konuyu okuyanlar konu

Üst