Nesimi

Hakikat ilmini cana, sakın öğretme nadana

Hakikat ilmini cana, sakın öğretme nadana
Ki sarrar olmayan vermez bahayı dürr-ü mercana

Pirimiz ehl-i irfandır,kaçan idrak eder hayvan
Erişmez her mecaz ehli kemal-i zat-ı irfana

Karadır zahidin kalbi yokuşdur taati amma
Ne lazım fikr-i vesvasdan abestir fi li insana

Muhammed şanına geldi nişan-ü tacı Mevlanın
Delili (lafeta illa) gelüpdür Şah-ı Merdan

İşitsin kadı vü müftü bu davanın sebebin kim
NESİMİ can ile başını verüpdür Hakka kurbana
 
Haste-dilem,cefakeşem

Haste-dilem,cefakeşem
Ah nidem nidem nidem
Yaktı beni firag-u gam
Ah nidem nidem nidem

Yaktı beni çü hasretin
Firkat ü can ü zahmetin
Olmasa ger inayetin
Ah nidem nidem nidem

Hecr ile yandı bu ciğer
Derdile can neler çeker
Sabır gerek yahut seher
Ah nidem nidem nidem

Milket-i dilde şah idem
Derdile nice ah idem
Gözyaşını güvah idem
Ah nidem nidem nidem

Gerçi bügün NESİMİ yem
Haşemi yem,Kureyşi yem
Bir sanemin esiriyem
Ah nidem nidem nidem
 
Hoşca Yanalım

Şeme düşen pervaneler
Gelsin bir hoşça yanalım
Aşka düşen divaneler
Gelsin bir hoşça yanalım

Yanmaktır bizim karımız
Harcedelim hep karımız
Pervaneler yaranımız
Gelsin bir hoşça yanalım

Varın söylen şol bülbüle
Neden aşık olmuş güle
Ermek istersen ol kül e
Gelsin bir hoşça yanalım

Bülbül yuvan yıkıldı mı
Yavrun yere döküldü mü
Ölüm sana dokundu mu
Gelsin bir hoşça yanalım

Nesimi döğünsün taşlar
Akıtalım gözden hep yaşlar
Hakk tanıktır hey kardaşlar
Gelsin bir hoşça yanalım
 
Kadir geceleri fırsat sizindir

Kadir geceleri fırsat sizindir
Böyle Hakk mihmanı can ele girmez
Peygambere yüzler sürmek bizimdir
Gitti bu günkü gün dün ele girmez

Azrail el sunar alır canı
Cehteyle burada menzil alasın
Nasip olur mu bir daha göresin
Duasın alacak kul ele girmez

Kimler dinler avazını ününü
Allah ın velisi imam soyunu
Böyle Hakk mihmanı can ele girmez
Özünü kul eyle iman bulasın

Ey Nesimi sakın durup oturma
Sırrını sakla nadana taş götürme
Cehteyle de imanını yitirme
Zay edersin din iman ele girmez
 
Kalbim defter,dilim kalem yazarım

Kalbim defter,dilim kalem yazarım
Hakikat emrini duyaldan beri
Yitirdim Leyla mı gurbet gezerim
Mecnun gibi aşka uyaldan beri

Bize dört kitaptan haber verildi
Kamil olduk akıl başa derildi
Kafir Şeytan merdut oldu sürüldü
Hakkın dergahından sürelden beri

Çıkıncak Mi raca Hazret-i İmam
Diledi Mevladan ümmetin tamam
Nur ile sarıldı bu cümle alem
Saadet tacını geyelden beri

Mahlasım NESİMİ ismim ALİ dir
Bu çarh dönmektedir,sanman halidir
Şükür kalbim iman ile doludur
Cürm-ü isyanımız bilelden be
 
Kemter kuluyum ALİ nin ol şah-ı karemdir

Kemter kuluyum ALİ nin ol şah-ı karemdir
HASAN başımın tacı,HÜSEYN gözümde nemdir
İmam ZEYNEL ABA,BAKIR mihr-i hürremdir
Ve salli ala seyyidina al-i Muhammed

İmam CAFER-İ SADIK gibi bir dahi arifan
İmam MUSY-I KAZIM olmaya sultan
Cihan yüzünü görse değer o şah-ı Horasan
Ve salli ala seyyidina al-i Muhammed

İmam MUHAMMED TAKİ gözlerime ayni ziyadır
İmam NAKİ sayesi ol mürg-ü Hümadır
İmam Hasen-ül Askeri derdimize ayni şifadır
Ve salli ala seyyidina al-i Muhammed

MUHAMMED MEHDİ zuhur ede nihan kalmaya perde
Havariçler geçse gerek tig-ü teberde
Seyyit NESİMİ mehdin okur şam-u seherde
Ve salli ala seyyidina al-i Muhammed
 
Kime Ne

Ben yitirdim, ben ararım,yar benimdir kime ne
Gah girerim öz bağıma,gül dererim kime ne

Gah giderim medreseye, ders okurum Hak için
Gah giderim meyhaneye,dem çekerim kime ne

Sofular haram demişler bu aşkın şarabına
Ben doldurur,ben içerim,günah benim kime ne

Ben melamet gömleğini deldim,taktım eğnime
Ar-u namus şişesini taşa çaldım,kime ne

Gah çıkarım gökyüzüne,hükmederim kaf ve kaf
Gah inerim yeryüzüne, yar severim kime ne

Kelp rakip böyle diyormuş güzel sevmek pek günah
Ben severim sevdiğimi,günah benim kime ne

Sofular secde ederler mescidin mihrabına
Yar eşiği secdeğahım,yüz sürerim, kime ne

Nesimi ye sordular ki,yarin ile hoş musun
Hoş olayım olmayayım,o yar benim kime ne
 
Kullar Olayım

Gel beni ağlatma Şah ım,ben sana kullar olayım
Gel bana ceylan bakışlım,ben sana kullar olayım

Bir gonce bülbül idim,geldim bağında ötmeye
Şanına ağlatma düşmez,ben sana kullar olayım

Açtım zülfün telinden,zülfün ucu mah gibi
Kesipte yabana atma,ben sana kullar olayım

Ey Nesimi can Nesimi,şu derdime bir çare kıl
Ezelden seni severim,ben sana kullar olayım
 
Sabahın seherinde kakdım uyandım

Sabahın seherinde kakdım uyandım
Meded,günahlarım bağışla sultan
Şah-ı Merdan görünür gözüme
Meded,günahlarım bağışla sultan

Mücizat gösterdi dıvara bindi
Seksen bin erlere ser-çeşme oldu
Rum un gözcüsü pirimdir kendisi
Meded,günahlarım bağışla sultan

Aman meded arşda,kürsde ulusun
Pirim Hünkar Hacı Bektaş Velisin
Günahlar kılmaz Muhammed Ali sin
Meded,günahlarım bağışla sultan

İmam-ı Hasan ı yanımda bildim
İmam-ı Hüseyn in nurunu gördüm
İmamlar serveri Zeynel den...
Meded,günahlarım bağışla sultan

Ol İmam Bakır ı seven yorulmaz
Adım kandır günahlara kalınmaz
Okur İmam Cafer sırrı bilinmez
Meded,günahlarım bağışla sultan

Mansur u dara çektiler dönmedi
Musay-ı Kazım ın kanı dinmedi
Remiz çalındı kimseler bilmedi
Meded,günahlarım bağışla sultan

Muhammed Taki den Naki ye erdim
Askeri dilimde tespihim virdim
Alemler serveri Mehdi...
Meded,günahlarım bağışla sultan

Ademin cennette nurunu gördüm
Rıza ile meydanda durdum
Melekler Adem e secde etti
Meded,günahlarım bağışla sultan

Seyyid NESİMİ nin mühib yarisin
.............. şem in yansın çırasın
Şah-ı Merdan cümlesinden olsun
Meded,günahlarım bağışla sultan
 
Sakiya bir cur a sun cam-ı safanın aşkına

Sakiya bir cur a sun cam-ı safanın aşkına
Sakı-i kevser Aliyy el Murtazanın aşkına

Hdim-ül fakr oldu,ezdi Şahım engür şerbetin
Kırıklar anı kıldılar nüş Mustafanın aşkına

Şahımın Şahıdır gönlümdeki hep ehl-i beyt
Kevn mekandan geçmişiz biz al-abanın aşkına

La-feta illa Ali nin manisinin fehmeylemeyen
Zikrederler gece gündüz Mücteba nın aşkına

Lale başına elif çekmiş Hüseyniler gibi
Kan boyanmıştır Şehid-i Kerbalanın aşkına

Hanedanı Mustafaya sıdk ile bel bağlayan
Oynadır meydanda başın evliyanın aşkına

Ey NESİMİ seyfin ile öldür yezid-i müşriki
Er değildir kim ki çalmaz tigi Şahın aşkına
 
Sefer oldum aynı gare

Sefer oldum aynı gare
Gider oldum diyarımdan
Felek zullmetti ayurdu
Beni gül yüzlü yarimden

Ölem bir gün,gidem bir gün
Tenim türab olsun her gün
Gelir muhabbet kokusun
Yel estikçe gurabundan

Senin aşkın muhabbetin
Yakar beni derunumdan
Figanım arşa yükseldi
Felekler yandı ahımdan

Seyyid Nesimi nin ahı
Gidenler gelmiyor dahi
Yetiş ey Kerbela Şah ı
Mahrum etme didarından
 
Sorma be birader mezhebimizi

Sorma be birader mezhebimizi
Biz mezhep bilmeyiz,yolumuz vardır
Tutmuşuz evvelden rah-ı selamet
Çağırma meclis-i riyaya bizi

Bizlerden bekleme züht-ü ibadet
Biz şerbet içmeyiz, dolumuz vardır
Biz müftü bilmeyiz,fetva bilmeyiz
Kıyl-ü kal bilmeyiz,itfa bilmeyiz

Hakikat bahsinde hata bilmeyiz
Şah-ı Merdan gibi ulumuz vardır
Tevalla olmaktır bize alamet
Sanma ki sağımız solumuz vardır

Ey zahit,surete tapma, Hakk ı bul
Şah-ı Velayete olmuşuz hep kul
Başka şey bilmeyiz,Alimiz vardır

Nesimi,esrarı faş etme sakın
Ne bilsin ham ervah likasın Hakk ın
Hakk ı bilmeyene Hakk olmaz yakın
Bizin Hakk katında elimiz vardır
 
Taşlama

Ben yitirdim ben ararım yar benim dir kime ne
Gah girerim öz bağıma gül dere rim kime ne

Gah çıkarım gökyüzüne seyrederim yıldızları
Gah inerim yeryüzüne yar severim kime ne

Sofular haram demiş bu aşkın şarabına
Ben bilir ben içerim günah benim kime ne

Gah giderim medreseye ders okurum hak için
Gah girerim meyhaneye dem çekerim kime ne

Nesimi ye sordular yarin ile hoşmusu
Hoş olayım olmayayım oyar benim kime ne

Taşlama (orijinal)


Ben melamet hırkasını kendim giydim eynime
Ar u namus şişesini taşa çaldım kime ne

Gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi
Gah inerim yeryüzüne alem seyreder beni

Gah giderim medreseye ders okurum hak için
Gah giderim meyhaneye dem çekerim kime ne

Sofular haram demişler bu aşkın şarabına
Ben doldurur ben içerim günah benim kime ne

Sofular secde ederler mescidin mihrabına
Benim ol dost eşiğidir secdegahım kime ne

Nesimi ye sordular kim yarin ile hoş musun
Hoş olayım olmayayım o yar benim kime ne
 
Uykudan uyanmış şahin bakışlım

Uykudan uyanmış şahin bakışlım
Dedim sarhoşmusun söyledi yok yok
Ak elleri elvan elvan kınalım
Dedim bayram mıdır söyledi yok yok

Dedim ne gülersin dedi nazımdır
Dedim kaşım mıdır dedi gözümdür
Dedim ay mı doğdu dedi yüzümdür
Dedim ver öpeyim söyledi yok yok

Dedim aydınlık mı var dedi aynımda
Dedim günahım çok dedi gönlümde
Dedim mehtap nedir dedi koynumda
Dedim ki göreyim dedi yok yok

Dedim vatanın mı dedi ilimdir
Dedim bülbülmü dedi gülümdür
Dedim Nesimi Şah dedi kulumdur
Dedim satar mısın söyledi yok yok
 
Vahdet Kaynagından Dolu İçenler

Vahdet kaynağından dolu içenler
Kanmıştır badeye,şarap istemez
Hakikat sırrına candan erenler
Ermiştir mahbuba, mihrab istemez

Bu yolda can yoktur,canan isterler
Gönül kabesinde erkan isterler
Ademe secdeyi her an isterler
Başka bir ibadet,sevap istemez

Ariftir mushaftan dersler okuyan
Tevrat ı İncil i ezber okuyan
Cemal-ı muzhafı ezber okuyan
Almıştır fermanı Kur an istemez

Nesimi yem,aşkla zar-ı zar olan
Ezel ikrarında ber-karar olan
kiramen katibe yar-ı gar olan
Düşmüştür defteri kitap istemez
 
Yandım yakıldım ben nar-ı aşka

Yandım yakıldım ben nar-ı aşka
Andelip oldum ben zar-ı aşka

Bezm-i elesten mest olup gelir
Ben bende oldum sevda-yi aşka

Nice Süleyman geldi cihana
Ben Süleymanın hünkar-ı aşka

Zülfün hevası eyledi hayran
Olmuşum Mansur ben dar-ı aşka

Mahvetti beni nurdan envarı
Müstağrak oldum envar-ı aşka

Seyyit NESİMİ terk et bu resmi
Yandır bu cismi ateş-i aşka
 
Yar beni katl eylese kanım helaldır kime ne

Yar beni katil eylese kanım helaldır kime ne
Ben bilürüm çekdiğim ahile zarım kime ne

Müddeiler arasında dediler kim mey haram
Saki-i dilcu elinden ben içerim kime ne

Ham sofular secde kılar mescidin mihrabına
Benim ancak yar eşiği secdeğahım kime ne

Ey NESİMİ sözlerin çün kim hatadır dediler
Benim ancak bu kadardır ıstılahım kime ne
 
Yoluna canlar fedadır ya Aliyyelmürtaza

Yoluna canlar fedadır ya Aliyyelmürtaza
Destgirin hem Hüdadır ya Aliyyelmürtaza

Lahmüke lahmi dedi çün ol şefiülmüznibin
Ol da hakkında nidadır ya Aliyyelmürtaza

Zülfikarın haricin boynundan eksik olmasın
Sana Hakktan bu atadır ya Aliyyelmürtaza

Ey şu kimse sevmedi bunda seni anda olur
Havz-ı kevdesden cüdadır ya Aliyyelmürtaz

Kim ki zahir görmedi nakşında nakkaaşı ayan
Bi-basirettir a madır ya Aliyyelmürtaza

Bu NESİMİ mehdin okur,kıl inayet sen ana
Eşiğinde bir gedadır ya Aliyyelmürtaza
 
Üst