terkib-i bend

  1. josepH

    Ziya Paşa - Terkib-i Bend ve Terci-i Bend

    Kaynak: Özge Şahin Uğurel - Ziya Paşa, Terkib-i Bend ve Terci-i Bend, Çağrı Yayınları, İstanbul 2012 * Yalnızca "günümüz Türkçesi"ne çeviriler ve dipnotlar bana aittir... TERKÎB-İ BEND Ziyâ Paşa'dan İntihâb: Cism-i zârım hâkde pinhân olunca isterim: Bir zamân olsun, Ziyâ, âlemde nâmım...
Üst