ziya paşa

  1. josepH

    Ziya Paşa - Terkib-i Bend ve Terci-i Bend

    Kaynak: Özge Şahin Uğurel - Ziya Paşa, Terkib-i Bend ve Terci-i Bend, Çağrı Yayınları, İstanbul 2012 * Yalnızca "günümüz Türkçesi"ne çeviriler ve dipnotlar bana aittir... TERKÎB-İ BEND Ziyâ Paşa'dan İntihâb: Cism-i zârım hâkde pinhân olunca isterim: Bir zamân olsun, Ziyâ, âlemde nâmım...
  2. josepH

    Ziya Paşa şiirleri

    ZİYA PAŞA 1825 yılında İstanbul’da doğdu. Asıl adı Abdülhamid Ziyaeddin’dir. Beyazıt Rüştiyesı’ni bitirdi. Özel öğretmenlerden Arapça ve Farsça öğrendi. Sadaret Mektubî Kalemi’ne devam etti. Mustafa Reşid Paşa’nın yardımıyla 1855′te Saray Mabeyn Kâtipliği’ne girdi. Âli Paşa’nın sadrazam...
Üst